โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง กับโครงการ “การจัดการสร้างสรรค์ สู่สังคมผู้สูงอายุ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง กับโครงการ “การจัดการสร้างสรรค์ สู่สังคมผู้สูงอายุ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง กับโครงการ “การจัดการสร้างสรรค์ สู่สังคมผู้สูงอายุ”
           อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา