โลโก้เว็บไซต์ อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ1213กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ1213กค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ Level 1 เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นการทดสอบคุณภาพกาแฟและทักษะการชิมกาแฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
        12 กรกฎาคม 2560 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา