โลโก้เว็บไซต์ RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถาม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถาม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์
       วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดงานการประกวดดาวเดือนประจำมหาวิทยาลัยฯ RMUTLL STAR CONTEST 2017 ขึ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา