โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล
             วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.39 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา