โลโก้เว็บไซต์ ประชุมทางไกล Video conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมทางไกล Video conference

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา