โลโก้เว็บไซต์ การทำเยลลี่สับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเยลลี่สับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเยลลี่สับปะรด
             โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา