โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมตะไคร้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมตะไคร้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาไอศกรีมตะไคร้ สมุนไพรสร้างรายได้
             ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา