โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถิติจังหวัดลำปาง ในโอกาสหารือการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจน3กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถิติจังหวัดลำปาง ในโอกาสหารือการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจน3กค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถิติจังหวัดลำปาง ในโอกาสหารือการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจน
          3 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และทีมงาน ในโอกาสเข้าหารือการดำเนินงานเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา