โลโก้เว็บไซต์  อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
         คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จำนวน ๓  คนคือ อาจารย์ไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา