โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน2930มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน2930มิย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา