โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง30มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง30มิย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง
          สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนายศรัณย์ ถิ่นถ้อย และนายนิรุต หาญนอก เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2  ระหว่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา