โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน  Stem Education  มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่จากสับปะรด แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม26มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน Stem Education มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่จากสับปะรด แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม26มิย60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน Stem Education มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่จากสับปะรด แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
          26 มิถุนายน 2560 ทีมงาน  Stem Education โมดูล Stem for Start up  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่ล้างหน้าใสสับปะรด แก่น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา