โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปางร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรสร้างสรรค์23มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปางร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรสร้างสรรค์23มิย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน  ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง ระหว่างวันที่ 23-27มิถุนายน 2560         ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา