โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ
อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา