โลโก้เว็บไซต์ วิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA
    วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา