โลโก้เว็บไซต์ ขนมบัวลอย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขนมบัวลอย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาขนมไทยสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา