โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทำรายการ Science Hit 14มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทำรายการ Science Hit 14มิย60

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทำรายการ Science Hit ตอน หมู่บ้านลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
          วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมบันทึกเทปรายการ Science Hit ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา