โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 12มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 12มิย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ในโอกาสหารือสถานที่จัดแข่งขันฝีมือแรงงานฯ ครั้งที่ 27 ด้านคอมพิวเตอร์ 3 สาขา
          วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา