โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย9มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย9มิย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย
          9 มิถุนายน 2560 ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย แก่คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อใช้เป็นสื่อการเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา