โลโก้เว็บไซต์ หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จัด โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” ให้ทานแก่สุนัข ณ วัดเวฬุวนาราม
    เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา