โลโก้เว็บไซต์ งานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนางานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560
งานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา