โลโก้เว็บไซต์ พระคุณที่สาม...สโมสรนักศึกษาจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พระคุณที่สาม...สโมสรนักศึกษาจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพระคุณที่สาม...สโมสรนักศึกษาจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2560
         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ โ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา