โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
สโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 นายนณงค์เดช  ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา