โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu 7มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu 7มิย60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu ในโอกาสบรรยายพิเศษและสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น
          วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu อาจารย์ผู้สอนและทำงานวิจัยที่ Institute of...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา