โลโก้เว็บไซต์  “สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา” มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

“สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา” มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา“สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา” มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2560
               วันที่ 5 มิถุนายน เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา" ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา