โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปี 2560 เน้นสร้างสรรค์ นันทนาการ ประสานความสามัคคี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปี 2560 เน้นสร้างสรรค์ นันทนาการ ประสานความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปี 2560 เน้นสร้างสรรค์ นันทนาการ ประสานความสามัคคี
         2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับน้องคณะ อย่างสร้างสรรค์ คณะแรก ได้แก่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา