โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนากองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี
    เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา