โลโก้เว็บไซต์ กกร ลำปาง หารือความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์ จ.ลำปาง 5 มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กกร ลำปาง หารือความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์ จ.ลำปาง 5 มิย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จ.ลำปาง ในโอกาสหารือความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง
          วันที่ 5 มิถุนายน 2560  เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริหารพื้นที่ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา