โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประเพณีปีใหม่เมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประเพณีปีใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน
           เมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน "ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ประเพณีปีใหม่เมือง" ประจำปี 2559 ภาคเช้า กิจกรรมแรกประกอบพิธีทางศาสนา ณ บริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา