โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือแนวทางสับปะรด19พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมหารือแนวทางสับปะรด19พค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ภาคเหนือ ในโอกาสหารือแนวทางบูรณาการงานสับปะรด
          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ภาคเหนือ ในโอก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา