โลโก้เว็บไซต์ รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนารพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก...
          วันที่  31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการ "วันงดสูบบุหรี่โลก" เนื่องในวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา