โลโก้เว็บไซต์ รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา