โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลที่ 2 ICDL29พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลที่ 2 ICDL29พค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จากตัวแทนนักศึกษา 35 คนทั่วประเทศ
          29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา