โลโก้เว็บไซต์ วันพระปกเกล้า30พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันพระปกเกล้า30พค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต ณ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา