โลโก้เว็บไซต์ การทำแหนม และไส้กรอกเปรี้ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำแหนม และไส้กรอกเปรี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแหนม และไส้กรอกเปรี้ยว
                  ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา