โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ ๑๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ ๑๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
            เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา