โลโก้เว็บไซต์ ศิษย์เก่าประชุมวางแผนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง 28พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศิษย์เก่าประชุมวางแผนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง 28พค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา
          สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา พร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟแม่วังการกุศล ระดมทุนจัดสร้าง และเตรียมจัดงาน “แม่วังคืน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา