โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
      วันที่ 26 พฤษภาคม  2560 งานทะเบียนและฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา