โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร “การประชุมคกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร “การประชุมคกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร “การประชุมคกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ”
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดการประชุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา