โลโก้เว็บไซต์ สวพ. ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวพ. ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสวพ. ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรลำปางร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสมาร์ทรูม ชั้น 6 อาคารเฉ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา