โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกกำลังกายด้วยการลีลาศ รำวง ผ่อนคลายการทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกกำลังกายด้วยการลีลาศ รำวง ผ่อนคลายการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา