โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชฯ
       วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานร่วมพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา