โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ22พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ22พค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจำปี 2560
           22 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการสอบ TOEIC ตามนโยบายข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา