โลโก้เว็บไซต์ ทำไส้กรอก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำไส้กรอก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ เสริมสร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
                  ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา