โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย กว่า 70 เรื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย กว่า 70 เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย กว่า 70 เรื่อง
       17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนักศึกษา ครั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา