โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง มารายงานตัวอย่างคึกคัก พร้อมใจสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง มารายงานตัวอย่างคึกคัก พร้อมใจสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง มารายงานตัวอย่างคึกคัก พร้อมใจสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
         17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยปีการศึกษานี้ มีนักศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา