โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพประจำปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตรวจสุขภาพประจำปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาตรวจสุขภาพประจำปี
         เช้านี้ 16 พ.ค.60  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากคณะเจ้าหน้าที่จาก โร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา