โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา สร้างประโยชน์ เชื่อมสามัคคี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ. มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา สร้างประโยชน์ เชื่อมสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานศ. มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา สร้างประโยชน์ เชื่อมสามัคคี
         นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีปรีดานุเคราะห์ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 13 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา