โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาออกค่ายศรีปรีดา2223เมย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาออกค่ายศรีปรีดา2223เมย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง
          นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศรีปรีดานุเคราะห์ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา