โลโก้เว็บไซต์ สัตวศาสตร์ดูงานฟาร์ม14พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัตวศาสตร์ดูงานฟาร์ม14พค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมงานฟาร์มสุนัข ศึกษากระบวนการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามในสถานประกอบการจริง
          วันอาทิตย์ที่ 14 พค 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาจำนวน 16 คน เยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา